Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Katalog členů

Najděte osobu, se kterou si vzájemně vypomůžete.

Brand & Strategie

Brand specialisté pomáhají budovat unikátní značku prostřednictvím vizuálního stylu a poselství. Zajistí, že tvá značka bude rozpoznatelná a předává správné emoce a hodnoty.

Strategičtí specialisté definují dlouhodobé cíle a směry podnikání. Pomáhají s analýzou trhu a konkurence, aby vytvořili fungující byznys plány.

Pomohu Vám s účetnictvím, mzdami Vašich zaměstnanců i s komunikací s úřady. Zpracuji finanční strategii a plán pro Vaše podnikání.

Pomohu s různými technikáliemi. Canva, AI – tvorba promptů, tvorba webových stránek, Filmora, Descript, Maller Lite, Simple shop. Grafika. Strategie prodeje. Prodejní stránky.

Projektový management, marketing, public relations, produkce, psychosociální pomoc, management sociálních služeb, redakční práce, feedback knižního rukopisu, ghostwriting, copywriting, content creation, idea making a zastupování umělců.