Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zdanění barteru. Jaká je praxe?

I když se může zdát, že by barterová výměna zboží či služeb bez použití peněz měla být osvobozena od daňových povinností, opak je pravdou.

Proč barter podléhá daňovým předpisům, a jakým způsobem se daně z této formy obchodu vypočítávají? Máme pro vás konkrétní příklad správného postupu v rámci legislativy. Zároveň se dozvíte i to, jaká je běžná praxe.

Barter jako zdanitelný příjem

Pokud někomu poskytnete určitou službu a zároveň za to něco získáte, jde o zdanitelný příjem, i když nedostanete zaplaceno penězi, ale jinou službou nebo produktem. Je ale pravda, že nikde není přesně specifikováno, podle jakého paragrafu se má barter danit.

Obvykle se doporučuje, ať si obě zúčastněné strany navzájem vystaví doklad v odpovídající hodnotě a na základě toho se provede zápočet. Nebo se hodnota zboží či služby uvede do příjmu dle §3 ZDP, kde se poté provede zdanění.

Adekvátní určení protihodnot v rámci barterového obchodu může být matoucí a stát se předmětem diskuzí. Stačí se však držet nějakého společného měřítka, kterým může být obvyklé finanční ohodnocení, případně doba strávená výkonem služby.

Jak se danění barteru řeší v praxi?

Realita menších bártrových spoluprací běžně vypadá tak, že se daně jednoduše neřeší, ať už z důvodu nevědomosti nebo se nad tím mávne rukou, i když by správně nemělo. Mnoho barterů totiž funguje jen na základě osobní domluvy bez dohledatelného a prokazatelného smluvního podkladu. 

Zejména u většího rozsahu výměny nebo pokud je barter smluvně zastřešen, by se ale mělo provést i správné zdanění. Například pomocí už zmiňovaného zápočtu. Nevíte-li si rady, je na místě konzultace s daňovým poradcem.

Nezapomínejte ani na to, že se daňový režim pro barter může v rámci každé země lišit. Chcete-li se účastnit barterového obchodu v zahraničí, raději si zjistěte, jaké jsou místní aktuálně platné daňové předpisy a pravidla.

Příklad správného zdanění barterové spolupráce

Podívejme se na legislativně správné ošetření barteru mezi majitelem e-shopu a fotografkou, která na oplátku za vytvořené produktové fotky obdrží dané zboží.

Z pohledu daní je nutné na barter pohlížet jako na dvě samostatné události a každou z nich posoudit jednotlivě. Vzniknou tyto transakce:

  1. Poskytnutí služby fotografkou
  2. Dodání produktu/ů e-shopem

Dopady 1. transakce z pohledu ZDP a ZDPH

Fotografka

  • Fotografka vystaví daňový doklad za poskytnutí služby. Pokud je plátcem DPH, vyčíslí v rámci dokladu i daň z přidané hodnoty.

Majitel e-shopu

  • Pokud e-shop prokáže uskutečnění těchto služeb a zároveň splní další požadavky pro daňovou uznatelnost nákladů dle ZDP, jedná se o daňově uznatelný náklad společnosti.
  • V případě, že byl daňový doklad za fotografické služby vystaven včetně daně z přidané hodnoty a společnost je plátcem daně z přidané hodnoty, může si společnost uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Dopady 2. transakce z pohledu ZDP a ZDPH

E-shop

  • Společnost vystaví daňový doklad fotografce za dodání zboží. Pokud je společnost plátcem DPH, vyčíslí na daňovém dokladu i daň z přidané hodnoty.
  • Z pohledu ZDP se jedná pro společnost o zdanitelný výnos.

Fotografka

  • Fotografka zaeviduje daňový doklad do své daňové evidence, nebo zaúčtuje do svého účetnictví.
  • V případě, že byl daňový doklad za dodání zboží vystaven včetně daně z přidané hodnoty a fotografka je plátcem daně z přidané hodnoty, může si uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Pokud jsou doklady ve stejné částce, nakonec se vytvoří zápočet a tím je transakce uzavřena.

Jana Prošková

Vaše externí účetní a daňová specialistka

Daňová evidence a vedení účetnictví, příprava podkladů k daňovým přiznáním a potřebné registrace

jana@ucetnictviproskova.cz | www.ucetnictviproskova.cz

Sdílejte:

Podobné příspěvky