Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zpětné odkazy jako brána ke zvýšení povědomí o našem podnikání

Pojďme se na zpětné odkazy (backlinky) podívat nejen jako na součást SEO strategie, ale také jako na nástroj ke zvýšení povědomí o naší budované značce a návštěvnosti našeho webu.

Řekne-li se zpětný odkaz, většině z nás se ihned vybaví asociace se SEO (optimalizace pro vyhledávače), což je samozřejmě správně. Zpětné odkazy, známé také jako backlinky, jsou důležitou součástí off-page SEO strategie. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, že takový správně umístěný relevantní odkaz na webu osoby, s níž alespoň částečně sdílíme cílovou skupinu, v sobě skýtá obrovský potenciál v podobě zvýšení povědomí o naší budované značce?

Porozumění zpětným odkazům a jejich významu v SEO

Zpětné odkazy jsou odkazy na naše webové stránky, které pocházejí z jiných zdrojů. Mohou to být doporučení od ostatních webů, které hledajícím pomáhají najít relevantní a kvalitní obsah. Tyto odkazy mohou mít významný dopad na organickou dohledatelnost našeho webu a umístění ve výsledcích vyhledávání.

Existuje však důležitý rozdíl mezi kvalitními a nekvalitními zpětnými odkazy. Kvalitní zpětné odkazy pocházejí z důvěryhodných a relevantních webů, které by měly mít samy o sobě vysoký autoritativní profil. Nekvalitní zpětné odkazy jsou odkazy ze spamových nebo neautoritativních webů, které by mohly být pro váš web spíše škodlivé než prospěšné. A pak nesmíme ještě zapomínat na zpětné odkazy od relevantních zdrojů, jež si svou autoritu teprve budují, ale se kterými můžeme (alespoň částečně) sdílet naši cílovou skupinu. Tudíž je velká pravděpodobnost, že nám takto umístěné odkazy přinesou potenciální návštěvníky a zákazníky.

Jaké zpětné odkazy můžeme využívat?

Záměrně v následujícím výčtu nenaleznete informace o placených odkazech, protože jejich nákup nepatří mezi správné praktiky získávání odkazů.

Přirozeně získané zpětné odkazy

Takové odkazy jsou považovány za nejcennější, protože vznikají spontánně, když jiné weby odkazují na naši stránku kvůli jejímu kvalitnímu a hodnotnému obsahu. Tyto odkazy mají přirozený charakter a nejsou uměle vyvolané. Vlastně jejich vznik nijak přímo neovlivňujeme, jen nepřímo tím že tvoříme hodnotný obsah. 🙂

Zpětné odkazy získané po aktivním lobby

Tento způsob není zcela přirozený, pro některé z nás může být tato technika dokonce nepříjemná až otravující. Nicméně ve své podstatě jde o aktivní hledání relevantních webů a následné kontaktování majitelů těchto stránek s žádostí o zveřejnění odkazu na naši stránku. Užívejte tento způsob opravdu s rozvahou a raději zvolte možnost spolupráce (viz níže)!

Zpětné odkazy získané pomocí hostovaných článků či spolupráce

Tento druh odkazů zahrnuje psaní článků pro jiné weby (například možnost pro členy Barterového katalogu) v našem či úzce příbuzném oboru anebo tam, kde nám to dává smysl. Do sepsaného textu pak nezapomeneme umístit odkazy zpět na naši stránku.

Anebo můžeme navázat výhodnou (barterovou) spolupráci, kdy se fantazii meze nekladou. Milým příkladem takové praktiky je testování a recenzování výrobků či služeb, kdy v rámci své recenze odkazuje recenzent na výrobek, který otestoval. A prodejce tohoto výrobku pak například ve svých recenzích či ve shrnujícím článku odkazuje na recenzenta jako na zdroj hodnocení.

Pamatujte na to, že zpětné odkazy bychom neměli cyklit – pokud ze článku #1 odkazujeme na produkt/článek/stránku někoho jiného, on/a z té stejné stránky neodkazuje na náš článek. Raději vytvoří jiné propojení (viz výše).

Zpětné odkazy z katalogů

Další způsob získávání zpětného odkazu je z různých portálů a katalogů, jakým je například i Barterový katalog. Většinou jsou taková členství zpoplatněna, proto je dobré si pořádně promyslet, které varianty jsou pro nás výhodné a které nikoliv.

Zpětné odkazy ze sociálních sítí

Odkazy ze sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a další, nemají přímý vliv na SEO, ale mohou pomoci zvýšit povědomí o naší značce a přilákat návštěvníky na naše webové stránky.

Zpětné odkazy z diskuzí a fór

Pokud jste aktivní na relevantních fórech a poskytujete tam užitečný obsah, můžete získat zpětné odkazy i tam. Ale pozor, nikdy nespamujte! Navíc se může stát, že z hlediska SEO si nepomůžete, protože v komentářích občas bývají odkazy nastavené na tzv. „nofollow„, což dává robotovi vyhledávačů signál, že má tento odkaz ignorovat. Pro zvýšení povědomí to ale naprosto postačí.

Jak se určuje kvalita zpětných odkazů?

Jak ale zajistit, aby byl daný odkaz co nejkvalitnější?

  • Text odkazu – Dbejte na textaci samotného odkazu, tedy části, na kterou lze kliknout. Odkazy by neměly směřovat pouze stále na jednu a tu samou stránku (např. homepage) a neměly by být ve stále stejném tvaru (např. textace odkazu ve formě Jméno a příjmení).
  • Podobné téma a cílová skupina – Aby byl zpětný odkaz kvalitní a relevantní, měl by pocházet z webu, jež se zabývá podobnou problematikou a cílí na podobné uživatele. To platí i pro umístění daného odkazu – můžete například získat odkaz z článku o šití dětských pyžámek na svůj článek o nejlepších materiálech pro šití oblečení pro děti.
  • Důvěryhodnost zdroje – Web, ze kterého odkaz pochází, by měl publikovat kvalitní obsah pro své uživatele a měl by sám budovat autoritu ve svém oboru.
  • Množství použitých odkazů na dané stránce – Na stránce/příspěvku, z něhož je na váš web odkazováno, by nemělo být užito až příliš externího či interního prolinkování.
  • Stáří odkazu – Novější a relevantnější odkazy přinášejí stránce lepší umístění ve vyhledávačích.
  • Umístění na stránce – Neopomínejte ani fakt, že umístění odkazu na stránce je taktéž důležité, což jde ruku v ruce i se zařazením dané stránky v celé struktuře webu. Zpětný odkaz uvnitř textu je hodnotnější (pro vyhledávače i návštěvníky) než ten schovaný někde v patiččce webu.
  • Splnění technických parametrů – Odkazující stránka by měla být vyhledávači indexována, daný odkaz je jednosměrný (z našeho článku na daný článek neodkazujeme, viz výše).

Kvalitu vždy stavte před kvantitu

Při budování zpětných odkazů je důležité dbát na kvalitu před kvantitou. Jedna relevantní a kvalitní zpětná vazba může být mnohem hodnotnější než desítky nekvalitních odkazů, nicméně i odkaz z rozjíždějícího se pro nás relevantního webu je lepší než nic.

Ovšem dávejte si pozor na neetické metody, jakými jsou koupené odkazy nebo spamování, protože to může vést až k penalizaci ze strany vyhledávačů a ve své podstatě i návštěvníků.

Jak nám může pomoci Barterový katalog?

Krásným příkladem fungování zpětných odkazů může být Barterový katalog, tedy platforma seskupující podnikatele otevřené barterové spolupráci, kteří své členství využívají mimo jiné také pro zvýšení povědomí o své značce a pro budování expertízy ve svém oboru.

Primárním cílem Barterového katalogu je vytvořit dané osobě ucelený profil sloužící k vlastní propagaci a také zisk zpětného odkazu (tedy zpětný odkaz z katalogu), který může generovat organickou návštěvnost lidí, kteří v katalogu hledají osoby vhodné k barterové spolupráci a potřebují zjistit další informace.

Na místním blogu je členům dána také možnost předvést nejen nabyté znalosti a ukázat svou odbornost, ale také dostávají příležitost získat relevantní zpětný odkaz dle své libosti (tedy formou hostovaného článku). Mohou například odkázat na svůj magnet, na svou službu, produkty či na některé z publikovaných blogových článků, aby tak navnaděného čtenáře svého článku na Barterovém katalogu velmi elegantně přenesli na vlastní web. 🙂

Pokud se i vy chcete stát členem Barterového katalogu a využít jeho výhod, přečtěte si další informace.

A pokud vás problematika zpětných odkazů zajímá více, podívejte se na můj detailní článek o tom, jak mohou zpětné odkazy vypadat.

Sdílejte:

Podobné příspěvky